Zaznacz stronę

Trójmiasto jako słowo w mowie potocznej funkcjonuje przynajmniej od kilku dziesięcioleci – kaszubskie Trzëgard. Oficjalnie Trójmiasto zostało ustanowione dopiero w 2007 roku. Jest to obszar policentryczny złożony z Gdańska, Sopotu i Gdyni obejmujący swoim zasięgiem niezależnie od sposobu liczenia (Gdańsk, Gdynia, Sopot) niespełna milion mieszkańców ( czy z przyległymi do nich miejscowościami w promieniu do kilkunastu km tzw. sypialniami ) do 1,5 miliona mieszkańców.

Głównym ośrodkiem Trójmiasta jest Gdańsk jako największy obszarowo, gospodarczo i pod względem ludności. Miasto Gdańsk stanowi około 2/3 potencjału całego Trójmiasta.

Trójmiasto to jeden z najnowocześniejszych terenów Polski, który od lat inwestuje w naukę ( ilość studentów dziennych i zaocznych wynosi około 100 tysięcy osób ) i nowe technologię. Trójmiasto jest domem dla dużej ilość firm informatycznych, teleinformatycznych oraz z dziedziny automatyki i robotyki. Na terenie Trójmiasta od lat zwiększa swój zasięg, znany w tej części kraju lokalny portal informacyjny w postaci serwisu trojmiasto.pl. Do tej tradycji – lokalnych serwisów internetowych ułatwiających życie mieszkańcom Gdańska, Gdyni i Sopotu – nawiązujemy.

Na terenie całej aglomeracji działa kilkadziesiąt zakładów pogrzebowych a jej mieszkańcy w trudnych chwilach szukają pomocy sprawdzonego zakładu pogrzebowego. Miejscem które powstało w celu pokazania sylwetek godnych polecenia zakładów pogrzebowych z Gdańska, Gdyni i Sopotu jest https://pogrzeby-trojmiasto.pl Ten nowy serwis dedykowany mieszkańcom Gdyni, Gdańska i Sopotu ma przede wszystkim za zadanie pomóc im w znalezieniu uczciwego przedsiębiorcy, który przygotuje pogrzeb zgodnie z wolą zmarłego, życzeniem i możliwością rodziny oraz zagwarantuje, że ceremonia odbędzie się bez przykrych niespodzianek. Jest to naturalne rozwinięcie projektu w którym obecnie publikujemy ( uslugipogrzebowegdynia.pl ) poświęconemu Gdyni i niesieniu pomocy w żałobie jej mieszkańcom. Motywem który popchnął nas do dodatkowej pracy były liczne prośby użytkowników, oraz możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy o lokalnym rynku funeralnym w celu pomocy innym.